dr nauk medycznych

Monika Żuchowicz-Gil

Specjalista chirurgii ogólnej

Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

   Jestem lekarzem – specjalistą chirurgii ogólnej, doktorem nauk medycznych, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie medycyny estetycznej.

      Dyplom lekarza medycyny uzyskałam w 1998 roku (Colleguim Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Następnie pracowałam w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie. Pracując obroniłam pracę doktorską (Colleguim Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w 2003 roku.

W 2008 roku uzyskałam tytuł specjalisty chirurgii ogólnej.

      W 2013 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie medycyny estetycznej (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach).